VIZIJA

Nudeći u svom programu najkvalitetnije sirovine i repromaterijale, Preduzeće SAVIHEM ima osnovni cilj da zadovolji sve zahteve korisnika i da prati promene na tržištu unapredjujući svoje poslovanje.

Poslovni uspeh, stabilno poslovanje i dalji razvoj, SAVIHEM izgrađuje na kvalitetu svojih proizvoda i usluga, poštovanju rokova isporuke, partnerskim odnosima prema dobavljačima, nastojeći da u celosti zadovolji zahteve i očekivanja kako korisnika tako i celokupnog okruženja.

Politika kvaliteta Preduzeća zasniva se na sledećim ciljevima poslovanja:
• Ispunjenje zahteva i očekivanja kupaca naših proizvoda je naša obaveza
• Naši proizvodi kvalitetom, rokom isporuke i odnosom cena/kvalitet moraju biti bolji od konkurentskih
• Povećanje efikasnosti kompletnog poslovanja firme
• Obezbeđenje prepoznatljivosti i imidža firme na tržištu
• Zadržavanje postojećih i osvajanje novih prizvoda i tržišta
• Dosledno poštovanje zakona, standarda, propisa, kodeksa, ugovora koji se koriste u okviru delatnosti firme
• Primena, održavanje i kontinualno unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom

Visoka profesionalnost u obavljanju poslova sa uspostavljanjem sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa međunarodnim standardom uspostaviće sklad između interesa naše firme i interesa kupaca i omogućiti ostvarivanje iskazanih ciljeva politike kvaliteta.

Kontakt

Adresa sedišta Preduzeća:
Beograd, Splitska 7
Adresa poslovanja:
Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10D/115
Telefon: 011/2138-679
Telefon/fax 011/2135-539
e-mail: [email protected]