O PREDUZEĆU

Preduzeće za promet, posredovanje, usluge i zastupstvo SAVIHEM d.o.o. je osnovano 1994 godine sa osnovnom delatnošću uvoza i distribucije sirovina i repro-materijala za hemijsku industriju- sa fokusom na deterdžentsku,farmaceutsku i kozmetičku industriju.

Direktor Preduzeća: Zoran Savić Mr.oec.
Adresa sedišta Preduzeća: Beograd, Splitska 7
Adresa poslovanja: Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10D/115
Telefon i elektronska pošta:
Telefon:011/2138-679
Telefon/fax: 011/2135-539
e-mail: [email protected]
Matični broj: 06965849
PIB broj: 101968479
Šifta delatnosti: 4619
Objekat skladištenja: Beograd, Viline vode bb,Luka Beograd, Carinska zona B

Kao komercijalni predstavnici i distributeri na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji sa ino-proizvodjačima:
- Chemotex iz Češke
- PCC Exol iz Poljske
- Sonneborn refined products iz Holandije
- Quat-chem iz Velike Britanije
uvozimo sirovine upakovane u kanisterima,buradima ili IBC kontejnerima i snabdevamo krajnje korisnike.

Sirovine se uvoze u originalnoj ambalaži, označenoj etiketama o kojoj se robi radi i sa svim neophodnom podacima (trgovački naziv, CAS broj, hemijski sastav,datum proizvodnje). Za sve sirovine posedujemo ateste, tehničku dokumentaciju i sigurnosne listove kako u originalnom tako i u prevedenom obliku koji sadrže sve podatke u vezi mogućih opasnosti kao i načina delovanja u slučaju udesa i zaštite životne sredine.Sve sirovine su registrovane na osnovu priloženih dosijea o hemikalijama kod nadležnog Ministarstva za energetiku i zaštitu životne sredine.

Kontakt

Adresa sedišta Preduzeća:
Beograd, Splitska 7
Adresa poslovanja:
Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10D/115
Telefon: 011/2138-679
Telefon/fax 011/2135-539
e-mail: [email protected]